Misyon

Kısa vadede bireye ve topluma saygılı; hukuka, ekonomik ve ahlâkî değerlere bağlı; sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı; Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlayarak eğitim hakkını bilişim çağının tüm teknolojik altyapısı ve olanaklarını kullanarak Türkiye’nin her köşesindeki öğrencilere ulaştırmak.
Orta vadede eğitim öğretim faaliyetlerinde uzman öğretmen kadrosuyla konu anlatım ve soru çözümünün yanı sıra oluşturulacak yeni nesil ders materyalleri ve yayınlarıyla sektörde fark yaratmak.
Uzun vadede her bireyin eğitim halkından eşit şekilde yararlanmasını sağlayacak kurum/vakıf olmak; ilham verici bir dünya markası olan, öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, değişime ve gelişime liderlik eden bir yapı/kurum oluşturmak.